Kroppens (fett)förbränning

8 februari 2023

(Fett)förbränning – Hur fungerar det egentligen?

Fettförbränning är en process som sker i kroppen när den behöver energi. Kroppen använder sig av två huvudsakliga energikällor – kolhydrater och fett. När du utför en fysisk aktivitet som kräver energi, t.ex. träning, kommer kroppen i första hand att använda sig av kolhydrater som energikälla eftersom dessa kan snabbt omvandlas till glukos, vilket är kroppens primära bränsle.

När kroppens kolhydrater börjar ta slut, går kroppen över till att använda fett som energikälla. Fett finns lagrat i kroppens fettceller och kan omvandlas till energi genom en process som kallas för lipolys. Under denna process bryts fettsyrorna ner och transporteras till kroppens celler där de kan användas som bränsle.

För att kroppen ska gå över till att använda fett som energikälla krävs en viss tid för att starta fettförbränningen.

Detta beror på att det finns en tröskel för när kroppen börjar använda fett som energikälla istället för kolhydrater. Tröskeln kan variera från person till person och beror på flera faktorer som t.ex. träning, kost, ålder och kön.

Träning är en av de viktigaste faktorerna för att öka kroppens fettförbränning. Genom att utföra fysisk aktivitet ökar kroppens energiförbrukning vilket i sin tur ökar behovet av energi. När kroppen går över till att använda fett som energikälla förbränner den mer fett vilket kan leda till att kroppens fettreserver minskar.

Det finns också flera andra faktorer som kan påverka kroppens fettförbränning. En faktor är kostintaget. Om du äter för mycket energi, oavsett om det kommer från kolhydrater eller fett, kommer kroppen inte att behöva använda sina fettreserver som energikälla och istället kommer den att lagra överskottet som kroppsfett.

En annan faktor som kan påverka fettförbränningen är hormoner.

Hormoner som t.ex. insulin och kortisol kan påverka kroppens förmåga att använda fett som energikälla. Insulin hindrar fettförbränningen medan kortisol kan öka den.

Sammanfattningsvis är kroppens fettförbränning en komplex process som påverkas av flera faktorer. Genom att träna regelbundet, äta hälsosamt och ha en sund livsstil kan du öka kroppens förmåga att använda fett som energikälla och på så sätt minska dina fettreserver.